Katılım Şartları

Genel Şartlar

 • Yarışmaya katılım ücreti yoktur.
 • Yarışma, “tek karede Bursa” ve “fotoğraf öyküleri” isimlerindeki iki kategoride düzenlenmiştir. Renkli ya da siyah-beyaz fotoğraflar ile katılım yapılabilir.
 • Fotoğraflar, jüri tarafından yarışma temasına uygunluk (20 puan), yaratıcılık (20 puan), anlatım gücü (20 puan) ve teknik kriterlere (20 puan) göre değerlendirilecektir.
 • Yarışma düzenleyici firma çalışanları ile seçici kurul üyeleri dışında 18 yaşını doldurmuş tüm amatör/profesyonel fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf severlere açıktır.
 • www.bursafotografyarismasi.com.tr adresi üzerinden son başvuru tarihi saat 23.00’a kadar yapılan başvurular kabul edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra sistem fotoğraf yüklenmesine kapatılacaktır. E-posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan bir başka yarışmada ödül (başarı, derece, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar katılamaz (yurtiçi ve yurtdışında yapılan yarışmalarda alınan sergilemeler hariç).
 • Düzenleyici firma; yarışmaya katılan eserleri web ya da sosyal medya kanallarında, yayınladığı ya da yapımını üstlendiği basılı yayınlarda, web sitelerinde, iç sayfalarında ve basın yayın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, yarışmaya ait sergilerde, “sanatçının adını geçirerek” editoryal, ticari, reklam veya promosyon amacı ile, herhangi bir ödeme yapılmaksızın kullanabilecektir.

Teknik Şartlar

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar; JPEG formatında (.jpg veya .jpeg uzantılı), kısa kenarı en az 2500 piksel boyutunda ve en fazla 15 Mb olmalıdır.
 • Yarışmaya “tek karede Bursa” kategorisi için 6 (altı), “fotoğraf öyküleri” kategorisi için 6 (altı) olmak üzere toplam en fazla 12 (on iki) eser gönderilebilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, sayısal ortama aktarılmış olmalıdır. Fotoğraflar dijital çekilmiş olabileceği gibi film ya da opaktan tarama da olabilir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir.
 • Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. fotoğrafçının kimliğini belirtecek bir işaret bulunmamalıdır.

Sorumluluk Şartları

 • Yarışmacı başvuru formundaki T.C. kimlik numarası, adı soyadı, adres, telefon numarası ve e–posta adresi bilgilerini doğru bildirmelidir. Bu bilgilerin herhangi bir nedenle ulaşmaması, kontrollerden geçememesi ya da yanlış doldurulması halinde düzenleyici firma sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Ancak katılımcı, düzenleyici firma ya da sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş ve tüm yasal hakları katılımcıda olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir. Fotoğrafların yayımlanması sonucu doğabilecek herhangi bir yasal sonuçtan yarışmacı sorumlu olacaktır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında ya da kataloglarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Cezai Şartlar

 • Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının derecesi ve aldığı ödüller iptal edilerek geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Bu durum, diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
 • Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar diskalifiye edilecektir.
 • Kural ihlali yapan yarışmacıların Bursa Fotoğraf Yarışması’na katılımı 3 (üç) yıl süreyle kısıtlanır. İhlalin tekrarı halinde katılım süresiz kısıtlanır.